Home

Tan Ne creation

 

Geen teksten films en foto's van deze site mogen worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ontwerper.

Copyright © All Rights Reserved

 

Fudoshin Goshindo

 

"Harmonie tussen lichaam en de onverzettelijke geest,

de weg van zelfverweer"

Beste Goshindoka,

 

Er is geen training voorzien op volgende dagen van de herfstvakantie:

 

  • Zondag 30 oktober 2016
  • Woensdag 2 november 2016
  • Zondag 6 november 2016

 

Sportieve groeten,

senseï