Home


Tan Ne creation   


Geen teksten films en foto's van deze site mogen worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ontwerper.   

   

Copyright © All Rights Reserved


Fudoshin

Goshindo Gendai Budo

Wago ryu Goshinjutsu


"Harmonie tussen lichaam en de onverzettelijke geest,

  de weg van zelfverweer"


発表

Happyo - aankondiging

28 oktober 2020Seizoensplanning 2020 - 2021


Beste Ouders, leden en sympathisanten van Fudoshin,


De communicatie van de overheid ivm corona geeft aan dat er verstrengingen worden voorzien en dat we onze sociale contacten drastisch dienen te beperken.


Op zondag 01/11, woensdag 04/11 en woensdag 11/11 is er geen training voorzien in de jaarplanning van onze vereniging.


Echter omwille van de intensiteit in uitbreiding van de covid-19 pandemie heb ik besloten om eveneens de training van:


 • zondag 8 november 2020 voor de -12 jarigen te annuleren


Dit betekent dat wij de trainingen terug hervatten op zondag 15 november 2020 en dit nog steeds voor de -12 jarigen in de jeugdafdeling, dit is uiteraard afhankelijk van de toekomstige beslissingen van de overheid in  verband met de te nemen maatregelen ter bestrijding of versoepeling van het virus.


In elk opzicht is de veiligheid en gezondheid van jullie nu belangrijker.

Vriendelijke groeten,

sensei


Happyo 13 oktober 2020 


  Code oranje gaat in op woensdag 14 oktober en wordt opnieuw geëvalueerd na de herfstvakantie. We vragen iedereen om de veiligheidsvoorschriften goed na te leven.


  Dit betekent dat enkel de indoor trainingen in het Minatelghuis voor de leden - 12 jaar terug doorgaan op zondagochtend 15 november 2020 en dit op de voorziene vastgestelde uren.


  De trainingen van donderdagavond en zondagochtend voor volwassenen worden helaas geannuleerd en dit tot nadere berichtgeving aangaande de versoepeling van de maatregelen.

   

  Het is niet gemakkelijk om een stap terug te zetten maar ieders gezondheid en welzijn is belangrijk en in dit opzicht prioriteit.

   

  Bedankt voor jullie geduld, verantwoordelijkheidszin, moed en solidariteit.

   

  Zorg goed voor jezelf en voor anderen. 


  Ganbatte kudasai,

  Vriendelijke groeten,

  senseï  Geen trainingen op volgende dagen:


  NOVEMBER

  • Zondag 1 november 2020
  • Woensdag 4 november 2020
  • Woensdag 11 november 2020


  DECEMBER

  • Zondag 6 december 2020
  • Woensdag 23 december 2020
  • Donderdag 24 december 2020
  • Woensdag 30 december 2020
  • Donderdag 31 december 2020 


  FEBRUARI

  • Woensdag 17 februari 2021


  APRIL

  • Zondag 4 april 2021
  • Woensdag 7 april 2021
  • Woensdag 14 april 2021


  MEI

  • Donderdag 13 mei 2021
  • Zondag 16 mei 2021
  • zondag 23 mei 2021


  JUNI

  • Woensdag 30 juni 2021


  Laatste training voorzien op zondag 27 juni 2021