Home


Tan Ne creation   


Geen teksten films en foto's van deze site mogen worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ontwerper.   

   

Copyright © All Rights Reserved


Fudoshin

Goshindo Gendai Budo

Wago ryu Goshinjutsu


"Harmonie tussen lichaam en de onverzettelijke geest,

  de weg van zelfverweer"


発表

Happyo - aankondigingSeizoensplanning 2020 - 2021

 

Beste leden,


Ongeacht het turbulente seizoen dat wij hebben doorgemaakt zijn we reeds actief bezig met de opstart en planning van het nieuwe sportseizoen 2020 - 2021. Dit echter onder voorbehoud dat de renovatiewerken aan de sporthal de nachtegaal zijn afgewerkt en wij terug onze trainingen kunnen hervatten in de dojo. De beëindiging van deze werken is planmatig voorzien op

1 september 2020. Een bevestiging van deze datum zal ons nog worden doorgegeven door de sportdienst - vrijetijdsdienst.


Wij hernemen de trainingen op donderdag 3 september 2020 voor de volwassenen en op

zondag 6 september 2020 voor de jeugdafdeling en vervolgens de volwassenen.


Wij wensen jullie alvast een fijne zomervakantie toe.


Met vriendelijke groeten,

senseïGeen trainingen op volgende dagen:


NOVEMBER

 • Zondag 1 november 2020
 • Woensdag 4 november 2020
 • Woensdag 11 november 2020


DECEMBER

 • Zondag 6 december 2020
 • Woensdag 23 december 2020
 • Donderdag 24 december 2020
 • Woensdag 30 december 2020
 • Donderdag 31 december 2020 


FEBRUARI

 • Woensdag 17 februari 2021


APRIL

 • Zondag 4 april 2021
 • Woensdag 7 april 2021
 • Woensdag 14 april 2021


MEI

 • Donderdag 13 mei 2021
 • Zondag 16 mei 2021
 • zondag 23 mei 2021


JUNI

 • Woensdag 30 juni 2021


Laatste training voorzien op zondag 27 juni 2021