Home


Tan Ne creation   


Geen teksten films en foto's van deze site mogen worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ontwerper.   

   

Copyright © All Rights Reserved


Fudoshin

Goshindo Gendai Budo

Wago ryu Goshinjutsu


"Harmonie tussen lichaam en de onverzettelijke geest,

  de weg van zelfverweer"


発表

Happyo - aankondiging

1 oktober 2020Seizoensplanning 2020 - 2021

 

Beste Leden, Ouders en sympathisanten van Fudoshin,


Vanaf heden 1 oktober 2020 vinden onze trainingen plaats in het Minatelghuis,

dit omwille van de renovatiewerken aan de dojo in

sporthal de nachtegaal welke nog in uitvoering zijn.


 • Locatie:  Minatelghuis - Antwerpsesteenweg 71 - 2550 Kontich


 • Trainingsdagen en uren
 • Woensdagnamiddag van 16u tem 17u jeugdtraining
 • Donderdagavond van 20u tem 22u training volwassenen
 • Zondagochtend 9u30 tem 10u30 jeugdtraining
 • Zondagochtend 10u30 tem 12u training volwassenen


 • Praktisch:


De locatie is gesitueerd aan het Altena park en is een voormalig leegstaand gebouw in een afgesloten privé domein dat ons ter beschikking is gesteld door de sportdienst.


De poort wordt gesloten wanneer de trainingen starten zodanig dat niemand meer het domein

kan betreden.


Op het einde van de trainingen zal de poort terug geopend worden zodat de leden het domein kunnen verlaten, dit betekent dat er een poortwachter het domein zal waarnemen.


Het is vanzelfsprekend dat wij ook hier de corona maatregelen en hun toepassingen aanhouden voor ieders veiligheid, handen ontsmetten bij het betreden van het pand, mondmaskers handhaven en de richtlijnen van de lesgevers volgen.


Geen toeschouwers toegelaten enkel leden die deelnemen aan de trainingen of behoren tot de organisatie van lesgevers.


Het domein binnenrijden met de wagen is geen optie, parkeermogelijkheid is beschikbaar op de antwerpsesteenweg zelf.


Ouders kunnen hun kinderen afzetten en ophalen aan het Minatelghuis, hou wel rekening met het fietspad en mogelijke verkeerssituaties voor ieders veiligheid.


Indien vragen of onduidelijkheden verneem ik het graag, met dank voor uw begrip in deze uitzonderlijke situaties.


Vriendelijke groeten,

senseiGeen trainingen op volgende dagen:


NOVEMBER

 • Zondag 1 november 2020
 • Woensdag 4 november 2020
 • Woensdag 11 november 2020


DECEMBER

 • Zondag 6 december 2020
 • Woensdag 23 december 2020
 • Donderdag 24 december 2020
 • Woensdag 30 december 2020
 • Donderdag 31 december 2020 


FEBRUARI

 • Woensdag 17 februari 2021


APRIL

 • Zondag 4 april 2021
 • Woensdag 7 april 2021
 • Woensdag 14 april 2021


MEI

 • Donderdag 13 mei 2021
 • Zondag 16 mei 2021
 • zondag 23 mei 2021


JUNI

 • Woensdag 30 juni 2021


Laatste training voorzien op zondag 27 juni 2021