Dojo - trainingsplaats


Tan Ne creation   


Geen teksten films en foto's van deze site mogen worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ontwerper.   

   

Copyright © All Rights Reserved


Dojo

"De plaats van de weg"Gemeentelijke sporthal "de nachtegaal"

Duffelsesteenweg 145

2550 Kontich AntwerpenTrainingen Jeugd 


Woensdagnamiddag:

16.00 tot 17.00 uur


Zondagochtend:

09.30 tot 10.30 uurTrainingen Volwassenen 


Donderdagavond:

21.00 tot 22.30 uur


Zondagochtend:

10.30 tot 12.00 uur