Doelstelling

Tan Ne creation   


Geen teksten films en foto's van deze site mogen worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ontwerper.   

   

Copyright © All Rights Reserved"Fudoshin Goshindo Gendai Budo"


"Harmonie tussen lichaam en de overzettelijke geest,

  de weg van zelfverweer"Goshindo is een Japanse verdedigingskunst die wel eens van belang zou kunnen zijn wanneer het nodig mocht blijken.


Het is dan ook niet verwonderlijk dat verscheidene beoefenaars zich ten zeerste thuis voelen in deze elegante maar toch doeltreffende kunst.


Alle mogelijke agrssies en ongewapende alsook gewapende aanvallen worden aangetoond, om hiertegenover een doeltreffende afweertechniek te plaatsen.


Hierbij maakt de Goshindoka vooral gebruik van worpen, klemmen, voetstampen, stoot - slagtechnieken, verwurgingen,

afweer - en ontwijkingstechnieken.


Goshindo omschrijft een natuurlijke harmonie tussen lichaam en geest, waarin zelfdiscipline, innerlijke rust en wederzijds respect een onderlinge basis vormen onder de beoefenaars.


Geschikt voor alle leeftijden, zowel voor dames als heren, in de jeugdafdeling starten we vanaf de leeftijd van 6 jaar en dit voor meisjes en jongens.
De lesgever "senseï"


Curriculum                                             


Daniël Daem

Geboren te Wilrijk op 28 januari 1959


Begon op vijfjarige leeftijd met Japanse ongewapende krijgskunsten

Behaalde volgende graden en diploma’s :


 • 8° Dan Wago-ryu Goshinjutsu             
 • 5° Dan Ju-Jutsu             
 • 2° Dan Karate Guju-kai / Shotokan                 
 • 2° Dan Kodokan Judo


 • Vlaamse trainersschool initiator-jeugdsportbegeleider Judo
 • Vlaamse trainersschool initiator-jeugdsportbegeleider Ju-Jutsu
 • Vlaamse trainersschool Trainer-B Ju-Jutsu
 • Vlaamse trainersschool Trainer-A Ju-Jutsu


Technisch – Directeur en docent bij het BLOSO landelijke commissie kadervorming

Vlaamse trainersschool, denkcel Ju-Jutsu van 18 mei 1988 tot 06 juni 1998.


Volgde Trainingssessies onder volgende Japanse meesters :


 • Dhr. Kase
 • Dhr. Hironori Othsuka
 • Dhr. Satoshi Miyazaki
 • Dhr. Sawada
 • Dhr. Moriteru Ueshiba
 • Dhr. Katsuyuki Kondo
 • Dhr. Morioka
 • Dhr. Mochizuki
 • Dhr. Morio Higaonna
 • Dhr. Yasuhito Irie


Bezocht en trainde in volgende Dojo’s te Japan :


 • Aikikai-sho-Honbu-dojo Tokio
 • Daito-ryu-aiki-ju-jutsu-Honbu-dojo Tokio
 • Kodokan Judoschool Tokio
 • Kyoto Budo center
 • Butokuden Kioto
 • Irie Dojo Kioto


Huidige funktie :


 • Technisch-Directeur Vlaamse Goshinjutsu Federatie
 • Trainer en jeugdtrainer van Fudoshin Goshindo Gendai Budo Antwerpen
 • Sport Vlaanderen Vlaamse trainersschool Trainer-A Ju-Jutsu
 • Docent ju-jutsu theorie en praktijk aan de Vlaamse trainersschool


Doelstelling :


Blijven oefenen en bestuderen van Oosterse krijgskunsten en filosofie op persoonlijk vlak.

Totale inzet als senseï om anderen op de weg naar de vervolmaking verder te helpen.

Leerlingen en leraars begeleiden die de ware gedachtengang wensen te ontdekken van wat meer is dan

alleen maar enkel een technische benadering.


Filosofisch levensmotto :


" Vandaag moet ik beter zijn dan gisteren, morgen moet ik beter zijn dan vandaag, elk

  moment eens. Een levensweg zonder einde "


" Nana korobi ya oki "

" Ichi go ichi e"